Начало

Административна структура

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на документа
1 Постоянна комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
2 Постоянна комисия по проблемите на гражданското общество и борбата с корупцията / ПК по ПГОБК/
3 Постоянна комисия по спорта, туризма, децата и младежта /ПК по СТДМ/
4 Постоянна комисия Надзорен съвет по приватизация и следприватизационен контрол /ПК НСПСК/
5 Постоянна комисия по общинска собственост /ПК по ОС/
6 Постоянна комисия по икономически въпроси, стопанска политика, инвестиции, европейско сътрудничество и международни връзки / ПК по ИВСПИЕСМВ/
7 Постоянна комисия по образование, наука и култура /ПК по ОНК/
8 Постоянна комисия по нормативно-правна уредба и обществен ред /ПК по НПУОР/
9 Постоянна комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда /ПК по ЗГООС/
10 Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности /ПК по ЗСД/
11 Постоянна комисия по бюджет и финанси /ПК по БФ/
12 Постоянна комисия по устройство на територията, транспорт и паркиране /ПК по УТТП/
13 Заместник председатели