Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 733

Решение № 733

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Допълнение към предложение вх.№1807/14.06.2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 733

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.34 ал.3 от ЗОС, Великотърновски общински съвет приема в полза на Община Велико Търново предложеното със заявление вх.№62-145/03.04.2013 г. дарение в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева от Тенис клуб „Престиж” с адрес Велико Търново, ул. „Стара планина” №8А, представляван от Светослав Илиев Дермански. Средствата да бъдат вложени в разработката и реализацията на проект за изграждане на многофункционално спортно съоръжение на територията на СОУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново. Средствата да бъдат преведени по банкова сметка на Община Велико Търново и да бъде сключен Договор за дарение между страните.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение при спазване разпоредбите на действащото законодателство.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ