Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г. Решение № 808

Решение № 808

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за шестмесечието на 2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 808

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 17 от НУУПСВОЧКТД приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за шестмесечието на 2013 г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ