Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 57 от 28.11.2013 г. Решение № 928

Решение № 928

Препис-извлечение от Протокол № 57

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.11.2013 година

 

ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2013 г. в частта за дейността в общинските лечебни заведения

 

РЕШЕНИЕ № 928

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Великотърновски общински съвет предлага на Министерски съвет на Република България и Министерство на здравеопазването да разгледат възможността да се възстанови финансирането на делегираните от държавата дейности в общинските лечебни заведения.

2. Великотърновски общински съвет се обръща към Министерство на здравеопазването на Република България да издължи на „Комплексния онкологичен център – Велико Търново” ЕООД остатъка от сумата за четвъртото тримесечие на 2011 г. съгласно чл.4, т.1 от договора РД-31-139 от 2.05.2011 г. с Министерство на здравеопазването.

  1. Великотърновски общински съвет потвърждава пред Министерски съвет на Република България и Министерство на здравеопазването намерението си за придобиване на земята и сградите собственост на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново, находящи се на територията на Старата болница, прието с Решение 407 от 25.10.2012 г. на Великотърновски общински съвет.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ