Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 16 от 29.03.2012 г. Решение № 148

Решение № 148

Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.03.2012 година

 

ОТНОСНО: Проект за Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 148

        

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет одобрява проект за Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново.

           

Приложение: Проект за Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново.

 

ВЯРНО:                                                                  

         /Диляна Милева /                                        

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ