Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 20-то заседание - 22.05.2012 г. (проект)

Дневен ред на 20-то заседание - 22.05.2012 г. (проект)

 

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на двадесето заседание, което да се проведе на 22.05.2012 г. /вторник/, от 17.00 часа в Нова зала на Общински съвет, при следния проект за 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1. Удостояване с награда „24 май” на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап.

 

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ