Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г. Решение № 231

Решение № 231

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2012 година и по Инвестиционна програма на община Велико Търново за 2012 година.

 

РЕШЕНИЕ № 231

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2012 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 г. /Приложение №1/, както следва:

 

 

І. ПО БЮДЖЕТА

 

 

§§

Всичко:

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

 

2400

-1 285

-1 285

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

 

2405

-1 304

-1 304

-Дирекция "Образование"

 

 

 

-1 304

-1 304

- прих.от наеми на земя

 

 

2406

0

0

-Дирекция "Образование"

 

 

 

0

 

- прих.от лихви по банк.с/ки

 

 

2408

19

19

-Дирекция "Образование"

 

 

2408

19

19

Други неданъчни приходи

 

 

3600

738

738

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

 

3611

0

0

-Дирекция "Образование"

 

 

 

0

 

- Други неданъчни приходи

 

3619

738

738

-Дирекция "Образование"

 

 

 

738

738

Помощи за дарения и др.суми

 

 

4500

547

547

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

547

547

-Дирекция "Образование"

 

 

 

547

547

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

2. Неданъчни приходи

 

 

§§

Всичко:

ІV тр.

Приходи и доходи от собственост

 

2400

220

220

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

18

18

-Дирекция "Образование"

 

 

2404

18

18

- прих.от лихви по банк.с/ки

 

 

2408

202

202

-Дирекция "Образование"

 

 

2408

202

202

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-18

-18

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-18

-18

-Дирекция "Образование"

 

 

 

-18

-18

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

202

202

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

202

202

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

202

202

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

202

202

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

 

 

 

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

 

 

 

-135 191 лв

Група 5 Защита на населението, упр. и дейн. при СБА

-135 191 лв

 

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

-135 191 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 3 Образование

 

 

 

 

1 002 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

 

1 002 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

 

-100 000 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

 

 

 

             подпомагане и заетостта

 

 

-100 000 лв

 

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

-100 000 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

-234 189 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Функция 1 Общи държавни служби

 

 

 

155 086 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

 

 

154 386 лв

 

 

Група кметства Килифарево

 

 

700 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функция 3 Образование

 

 

 

 

79 305 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

 

 

80 000 лв

 

 

Дирекция "Образование и наука"

 

-695 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

234 391 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

202 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

202 лв

 

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година, съгласно Приложение № 1 към настоящото Предложение

 

3. Променя Приложение № 16 от Решение № 101/16.02.2012 година, съгласно Приложение № 2 към настоящото Предложение.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (231-prilojenie1.pdf)Приложение № 1[ ]144 Kb
Изтегляне на файла (231-prilojenie2.pdf)Приложение № 2[ ]49 Kb