Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 24 от 19.07.2012 г. Решение № 312

Решение № 312

Препис-извлечение от Протокол № 24

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Сключване на договори за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 312

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Великотърновски общински съвет:

 

Дава съгласие Кметът на Община Велико Търново да сключи договори за срок от 6 /шест/ месеца с „ЕНИТА“ ЕООД – гр. Велико Търново и „АВИ-ДИЗАЙН“ ООД – гр. Велико Търново за ползване на рекламно-информационни носители с цел популяризиране на културните прояви, организирани от или със съдействието на Община Велико Търново.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ