Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 28 от 02.10.2012 г. Решение № 391

Решение № 391

Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общински съвет,

проведено на 02.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Преписка с Вх. № 02-12/ 31.05.2012 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Цветомила Георгиева Генчева с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. “България” № 37, вх. Б, ет. 5, ап. 9.

 

РЕШЕНИЕ № 391

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по компетентност на Директора на Столично управление “Социално осигуряване” и размера на задължението, Великотърновски общински съвет:

 

Дава мнение да се опрости задължението в размер на 3567,82 лв. на лицето Цветомила Георгиева Генчева.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ