Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 44 от 30.05.2013 г. Решение № 688

Решение № 688

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за констатираните резултати при изпълнение на контролната дейност на служителите в отдел „Финансов контрол“, дирекция „Бюджет и финанси“ за отчетната 2012 година.

 

РЕШЕНИЕ № 688

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Великотърновски общински съвет:

 

Приема Отчет за констатираните резултати при изпълнението на контролната дейност на отдел „Финансов контрол“, дирекция „Бюджет и финанси“ за отчетната 2012 година

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ