Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г.

Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г.

Решение № 843

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход от „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД гр.ВеликоТърново, ЕИК 104523747 за закупуване на репатриращ товарен автомобил за неправилно паркирали ППС /тип ПАЯК/ и нов лекотоварен автомобил /тип ПИКАП/за принудително задържане на автомобили в ЗПП със собствени средства на търговското дружество.

продължава>

Решение № 845

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Промяна в т. II на Решение № 589/02.06.2009 г. на Великотърновски общински съвет относно определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за възлагане обществени превози на пътници и оценка на постъпилите предложения

продължава>

Решение № 847

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Възлагане на обществен превоз на пътници по линии от републиканска и областна транспортни схеми квота Община В. Търново                      

продължава>

Решение № 844

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Определяне на специализиран паркинг за принудително преместени неправилно паркирали автомобили

продължава>

Решение № 846

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки с предмет:

1.Възлагане на обществен превоз на пътници по линия от републиканската транспортна схема Бургас – В.Търново № 4201;

2.Възлагане обществен превоз на пътници по утвърдена линия и разписание по нея от общинска транспортна схема В. Търново-Килифарево,с начален час на тръгване от В.Търново 18.15 часа.

продължава>

Решение № 848

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Възстановяване на автобусна спирка да гробищен парк гр. Велико Търново

продължава>