Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г.

Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г.

Решение № 849

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в кв.”Картала”, гр. В. Търново и гр. Килифарево

продължава>

Решение № 851

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти , представляващи бивши училища в селата Пчелище и Войнежа

продължава>

Решение № 853

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Определяне на общински съветници за членове на Работна група по изготвянето на Дългосрочната визия за развитието на образованието

продължава>

Решение № 850

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в село Пчелище и представляващи незастроени урегулирани поземлени имоти

продължава>

Решение № 852

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Доклад от проведено общо събрание на съдружниците в „Пазари – Велико Търново“ ООД на 26 юли 2013 година.

продължава>

Решение № 854

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост

продължава>