Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г.

Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г.

Решение № 873

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Разпределяне на средствата по §17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове за мандат 2011-2015 година

продължава>

Решение № 875

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем – апартамент № 8 на ул.”Рада войвода ” № 15, вх. А, гр. В.Търново, в списъка на жилища за продажба.

продължава>

Решение № 877

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за поземлен имот №187001, местност «Солищата», землище на с.Въглевци относно промяна предназначението на имота за «рекреация – жилищни сгради за вилен отдих», парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – трасета на външно ел захранване и външен водопровод, план-схеми за електрозахранване и водопровод към ПУП

продължава>

Решение № 874

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем – апартамент № 4 на ул.”Стефан Мокрев ” № 1, вх. А, гр. В.Търново, в списъка на жилища за продажба

продължава>

Решение № 876

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем - апартамент № 12 на ул.”Иларион Драгостинов” № 5, вх. Б, вх. Б, гр. В. Търново, в списъка на жилища за продажба

продължава>

Решение № 878

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ №091077, местност „Кълни дол” в землището на гр.Килифарево относно промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди – за «обществено обслужване» – изграждане на обект:» Снек-бар и паркинг за леки коли»; ПУП – парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – трасета за външно ел захранване и водоснабдяване; план-схеми за водоснабдяване, Ел и за комуникационно-транспортна мрежа към ПУП

продължава>