Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г.

Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г.

Решение № 837

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 839

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Промяна на текст в чл. 70, т. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 841

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Покана от министърът на здравеопазването, в качеството му на упражняващ правата на държавата-акционер в "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104510514 за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 02.10.2013г.

продължава>

Решение № 838

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 840

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Промяна на текст в чл. 70, т. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 842

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Промяна на Учредителния акт на търговското дружество „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104 527 481, 100% общинска собственост

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (842_uchred_act.pdf)842_uchred_act.pdf[Учредителен акт]81 Kb

продължава>