Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 75 от 10.12.2014 г.

Решения по протокол № 75 от 10.12.2014 г.

Решение № 1340

Препис-извлечение от Протокол № 75

от заседание на Общински съвет,

проведено на 10.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Провеждане на общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД“, Велико Търново

продължава>

Решение № 1341

Препис-извлечение от Протокол № 75

от заседание на Общински съвет,

проведено на 10.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на решение във вр. с разпределение на събраните суми по и.д. 293/14 г. по описа на Частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ - Д. Бойчев

продължава>