Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 79 от 26.02.2015 г.

Решения по протокол № 79 от 26.02.2015 г.

Решение № 1445

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС

продължава>

Решение № 1447

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост

продължава>

Решение № 1449

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост

продължава>

Решение № 1446

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

продължава>

Решение № 1448

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост

продължава>

Решение № 1450

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на имот публична общинска собственост

продължава>