Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 79 от 26.02.2015 г.

Решения по протокол № 79 от 26.02.2015 г.

Решение № 1451

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на имот публична общинска собственост

продължава>

Решение № 1453

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Определяне на трима общински съветници за членове на Комисията за избор на носителя на Награда „Велико Търново“

продължава>

Решение № 1452

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на имот публична общинска собственост

продължава>

Решение № 1454

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Академична награда „Трети март“ на Община Велико Търново

продължава>