Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 79 от 26.02.2015 г.

Решения по протокол № 79 от 26.02.2015 г.

Решение № 1433

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

продължава>

Решение № 1435

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 1437

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Закриване на Професионална Гимназия по Сградостроителство „Кольо Фичето“ гр. Велико Търново

продължава>

Решение № 1434

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 1436

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Провеждане на общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД“, Велико Търново

продължава>

Решение № 1438

Препис-извлечение от Протокол № 79

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Обособяване на ученическо общежитие към ПГС ”Кольо Фичето” като самостоятелно обслужващо звено – Общинско ученическо общежитие „Кольо Фичето”

продължава>