Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 27 от 27.09.2012 г.

Решения по протокол № 27 от 27.09.2012 г.

Решение № 368

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС

продължава>

Решение № 370

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Молба за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост.

продължава>

Решение № 369

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост.

продължава>

Решение № 371

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Удължаване срока на договор за предоставен за безвъзмездно ползване на част от имот общинска собственост

продължава>