Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 27 от 27.09.2012 г.

Решения по протокол № 27 от 27.09.2012 г.

Решение № 362

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Преминаване на Ученическо общежитие стопанисвано от СОУ „Г.С. Раковски“ към новооткритото Спортно училище – Велико Търново и освобождаване на учениците от Спортно училище от такса за ползване на общежитие

продължава>

Решение № 364

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Включване в годишен план за приватизация за 2012 г. и откриване процедура за приватизация на общински нежилищeн имот : „Помещение , представляващо „бар-бюфет”, разположено в сутеренен етаж на Градска поликлиника, находящ се на ул.”Марно поле” 21 ,гр.В.Търново” - собственост на Община Велико Търново.

продължава>

Решение № 366

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Определяне на обект от първостепенно значение по реда на ЗОС

продължава>

Решение № 363

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

продължава>

Решение № 365

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на анализи на правното състояние, цени и начин на приватизация на обособени части от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново.

продължава>

Решение № 367

Препис-извлечение от Протокол № 27

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.09.2012 година

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС

продължава>