Кмет на Община Велико Търново

 

Кмет на Община Велико Търново
Даниел Димитров Панов