Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 716

Решение № 716

Препис – извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 г.

 

ОТНОСНО: Покана от Управителя на „Пазари – Велико Търново” ООД, гр. Велико Търново за свикване на редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари – Велико Търново” ООД, гр. Велико Търново на 28.06.2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 716

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет реши:

1. Да се подготви писмо до Управителя на „Пазари – Велико Търново” ООД, гр. Велико Търново, с което се иска отлагане провеждането на редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари – Велико Търново” ООД, гр. Велико Търново, насрочено на дата 28.06.2013 г. от 11.00 часа, за дата след 30.07.2013 г.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да уведоми Управителя на „Пазари – Велико Търново” ООД, гр. Велико Търново за взетото решение на Великотърновски общински съвет.

                                                            

 НИКОЛАЙ АШИКОВ

ВЯРНО:                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ                

               /Р. Стефанова/                                              ОБЩИНКИ СЪВЕТ