Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 717

Решение № 717

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 717

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене нов чл. 72а на НОАМТЦУ със следното съдържание:

Ал. 1. За ползване на обект Летен театър в гр. Велико Търново от външен организатор за провеждане на културни мероприятия, се определя цена, както следва:

1. За едно денонощие – 500.00 лв. без ДДС;

2. За всяко следващо започнато денонощие в рамките на едно мероприятие – 400.00 лв. без ДДС;

Ал. 2. В цената по ал. 1, са включени до 7kwh инсталирана мощност ел. енергия, над 7kwh консумираната ел. енергия са заплаща по показания на електромер.

Ал. 3. В случаите когато Община Велико Търново се явява организатор или съорганизатор но културни мероприятие се определя цена на билет от 1.00 до 100.00 лв., като за всяко конкретно мероприятие, същата се определя със Заповед на Кмета.

Ал. 4. Цената по ал. 2 следва да бъде формирана, по начин, който да покрива пълната себестойност на конкретното мероприятие.

Ал. 5. В случаите, когато Община Велико Търново се явява организатор или съорганизатор на културни мероприятия, Кметът може да отстъпи ползването на обекта безвъзмездно чрез заповед.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ