Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 723

Решение № 723

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Промяна на Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 723

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене следните изменения в Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново:

  

1. Отменя чл. 13.

 

2. Било: Чл.40. /ал.1/ За поставяне на преместваеми съоръжения върху имоти общинска собственост се представя сключен договор за наем в резултат от проведен търг по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с Управителя на ОП „Пазари за имоти на територията на гр. Велико Търново или с кмета на Община Велико Търново – за останалите населени места.

Става: Чл.40. /ал.1/ За поставяне на преместваеми съоръжения върху имоти общинска собственост се представя сключен договор за наем в резултат от проведен търг по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с Кмета на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ