Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 724

Решение № 724

Препис-извлечение от Протокол № 48
от заседание на Общински съвет,
проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Промяна на Наредба за търговската дейност  на територията на Община Велико Търново.


РЕШЕНИЕ № 724

 

На основание чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет  приема на второ четене   следните изменения в Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново:
   
1. Отменя чл. 13.

2. Било: Чл.40. /ал.1/ За поставяне на преместваеми съоръжения върху имоти общинска собственост се представя сключен договор за наем в резултат от проведен търг по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с Управителя на ОП „Пазари за имоти на територията на гр. Велико Търново или с кмета на Община Велико Търново – за останалите населени места.
Става: Чл.40. /ал.1/  За поставяне на преместваеми съоръжения върху имоти общинска собственост се представя сключен договор за наем в резултат от проведен търг по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с Кмета на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ
             /Р. Стефанова/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    
                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ