Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 727

Решение № 727

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали , дървата за горене, вършината и странични ползвания добити в Община Велико Търново от територии общинска собственост, във връзка с правомощията на Общинския съвет по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.

 

РЕШЕНИЕ № 727

 

1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене, вършината и странични ползвания добити в Община Велико Търново от територии общинска собственост.

2. Отменя Тарифата за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от общински горски фонд, приета с Решение № 1130/18.11.2010 г. по протокол 78/18.11.2010 г. на Великотърновски общински съвет.

3. Отменя Тарифата за таксите на страничните ползвания и странични горски продукти, добити от общински поземлен фонд, приета с Решение № 464, т. 2 по Протокол 30 от 07.06.2001 г.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (727_prilojenie1.pdf)727_prilojenie1.pdf[Приложение № 1]106 Kb