Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 734

Решение № 734

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Допълнение към предложение вх.№1807/14.06.2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 734

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава принципно съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години по реда на чл.39 ал.4 от ЗОС в полза на Тенис клуб „Престиж” с адрес Велико Търново, ул. „Стара планина” №8А, представляван от Светослав Илиев Дермански, за осъществяване на тренировъчни и спортно-състезателни дейности в многофункционално спортно съоръжение на територията на СОУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново – тенис корт и прилежащи обслужващи помещения при предварително уточнен график. Правата да бъдат учредени след завършване на строителството и съставяне на АОС за имота.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение при спазване разпоредбите на действащото законодателство.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ