Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 744

Решение № 744

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Извършване на ремонтни работи в отдаден под наем имот общинска собственост и прихващане на стойността им от наемната цена.

 

РЕШЕНИЕ № 744

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 231 от ЗЗД и чл. 24, ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за извършване на основни ремонтни дейности в обект общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, /сградата на Общината/, представляващ търговски обект.

2. Великотърновски общински съвет дава съгласие „Холидейс и ко“, наемател на общинския имот, да заплаща наем в размер на 50 % от договорения за месец юли и август 2013 година.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ