Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 745

Решение № 745

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Сключване на договор за осъществяване на съвместна рекламна дейност.

 

РЕШЕНИЕ № 745

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие Кметът на Община Велико Търново да сключи договор за съвместна рекламна дейност с ЕТ „АВЕСТА“ – гр. Велико Търново за срок от 3 /три/ години.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ