Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 752

Решение № 752

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Вземане на решение от Великотърновски общински съвет на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3, т. 7 и чл. 17 от Закона за общинския дълг и Решение № 558 от 07.02.2013 г. на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 752

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3, т. 7 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, Великотърновски общински съвет:

1. Приема финансовите параметри на „УниКредит Булбанк“ АД, като избрана банка чрез Закона за обществените поръчки за авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2013 година.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно проведената процедура.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ