Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 753

Решение № 753

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Включване на ОУ „П.Р.Славейков” с. Церова кория в Списъка на защитени училища, във връзка с въвеждане на новия модел на финансиране в системата на средното образование

 

РЕШЕНИЕ № 753

 

На основание чл.17 ал.1 т.3, чл.21/1/ т.23 от ЗМСМА, § 6 е /4/ от ЗНП и чл. 5 от ПМС 212 от 2008 год., Великотърновски общински съвет:

1. Предлага ОУ „П.Р.Славейков” с. Церова кория да бъде определено като ЗАЩИТЕНО от Министерството на образованието, младежта и науката и включено в Списъка със защитените училища на Република България.

2. Съгласно § 6 е /4/ от Закона за народната просвета в срок до 30 юни 2013 год., Кмета на Община Велико Търново да изпрати в Министерството на образованието, младежта и науката мотивирано предложение и Решението на Великотърновски fбщински съвет за обновяване на Списъка със защитените училища.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ