Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 754

Решение № 754

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Включване на ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево в Списъка на   защитени училища, във връзка с въвеждане на новия модел на финансиране в системата на средното образование

 

РЕШЕНИЕ № 754

 

На основание чл.17 ал.1 т.3, чл.21/1/ т.23 от ЗМСМА, § 6 е /4/ от ЗНП и чл. 5 от ПМС 212 от 2008 год., Великотърновски общински съвет:

 

1. Предлага ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево да бъде определено като ЗАЩИТЕНО от Министерството на образованието, младежта и науката и включено в Списъка със защитените училища на Република България.

2. Съгласно § 6 е /4/ от Закона за народната просвета в срок до 30 юни 2013 год., Кмета на Община Велико Търново да изпрати в Министерството на образованието, младежта и науката мотивирано предложение и Решението на Великотърновски общински съвет за обновяване на Списъка със защитените училища.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ