Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г. Решение № 755

Решение № 755

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Проведено Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД– гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 755

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение Доклад от проведено Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД– гр. Велико Търново на 20.06.2013 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ