Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 49-то заседание - 09.07.2013 г. (проект)

Дневен ред на 49-то заседание - 09.07.2013 г. (проект)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на четиридесет и девето заседание, което да се проведе на 09.07.2013 г. /вторник/ от 17.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Одобряване на Проект на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, Вх. № 1859/08.07.2013 г.

 

 

2. Свикване на извънредно заседание на Общото събрание на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 1842/02.07.2013 г.

 

 

3. Формиране и създаване на Общински футболен клуб към Община Велико Търново, Вх. № 1843/02.07.2013 г.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ