Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 50 от 25.07.2013 г. Решение № 756

Решение № 756

Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.07.2013 година

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински съвет за I-то полугодие на 2013 г. и Отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 756

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

1. Приема отчета за изпълнение решенията на Великотърновски общински съвет от общинска администрация Велико Търново за І–то полугодие на 2013 г. и неснетите от отчет решения.

2. Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски общински съвет от общинска администрация Велико Търново за I – то полугодие на 2013 г. №№ 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 518, 519, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 554, 555, 556, 557, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 637, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 656, 658, 659, 660, 662, 663, 664, 665, 666, 676, 677, 678,679, 680, 681, 682, 683, 684, 686, 687, 688, 689, 692, 697, 698, 703, 705, 707, 708, 709, 712, 713, 714, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 730, 734, 740, 743, 747, 748, 755 и неснетите от отчет решения с №№ 305, 306, 346, 351, 352, 353, 354, 368, 378, 404, 411, 424, 431, 476, 480, 488, 494, 501, 503, 504, 506, 83, 100, 197, 1411, 926, 664, 740, 752

3. Остават да се водят на отчет от Великотърновски общински съвет решения № № 516, 517, 520, 521, 522, 523, 530, 552, 553, 558, 559, 578, 584, 585, 586, 607, 608, 616, 617, 618, 619, 627, 636, 638, 645, 652, 653, 654, 655, 657, 661, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 685, 690, 691, 693, 694, 695, 696, 699, 700, 701, 702, 704, 706, 710, 711, 715, 729, 731, 732, 733, 735, 736, 737, 738, 739, 741, 742, 744, 745, 746, 749, 750, 751, 752, 753, 754 и решения №№ 317, 318, 320, 321, 322, 324, 325, 333, 358, 365, 367, 375, 376, 400, 401, 403, 407, 409, 410, 413, 414, 416, 417, 425, 433, 442, 443, 452, 464, 465, 466, 481, 490, 491, 492, 493, 505, 78, 128, 130, 143, 161, 164, 165, 181, 182, 194, 195, 255, 258, 266, 273, 288, 296, 1409, 1410, 1419, 1454, 1465, 1468, 1486, 14, 32, 1188, 1326, 1003, 1134, 1142, 886, 946, 989, 467, 343, 410, 159, 1106, 138.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ