Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 50 от 25.07.2013 г. Решение № 757

Решение № 757

Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.07.2013 година

 

ОТНОСНО: Дългосрочна визия за развитие на образованието в Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 757

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет реши:

1. До края на месец октомври 2013 г., Великотърновски общински съвет да започне дискусия за изработване на дългосрочна визия за развитието на образованието в Община Велико Търново.

2. До края на месец октомври 2013 г общинска администрация съвместно с РИО на МОН да представят необходимите работни документи за започване на дискусията.

3. Дискусията да приключи до края на април 2014 г. с приемането на документ отразяващ дългосрочната визия за развитие на образованието в Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ