Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 50 от 25.07.2013 г. Решение № 764

Решение № 764

Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.07.2013 година

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Велико Търново в Общо събрание на съдружниците на „Пазари-Велико Търново“ ООД, гр. Велико Търново, ЕИК 104591929 на 26.07.2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 764

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Определя Росен Върбанов Иванов с ЕГН xxxxxxxxxxxx и постоянен адрес: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx за представител на Община Велико Търново в редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари-Велико Търново“ ООД, гр. Велико Търново, ЕИК 104591929 на 26.07.2013 г. от 11.00 часа в административната сграда на „Пазари-Велико Търново” ООД, гр. Велико Търново, бул. „България” №1.

 

ВЯРНО:                                                                           НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ