Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 50 от 25.07.2013 г. Решение № 768

Решение № 768

Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.07.2013 година

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 734 по Протокол № 48 от заседание на Великотърновски общински съвет проведено на 27.06.2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 768

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет отменя Решение № 734 взето по Протокол № 48 от заседание на Великотърновски общински съвет проведено на 27.06.2013 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ