Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 50 от 25.07.2013 г. Решение № 769

Решение № 769

Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.07.2013 година

 

ОТНОСНО: Промяна в чл. 5, ал. 2 от „Инструкция за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велико Търново“, касаещ признаване на разходи за спортната дейности на клубове.

 

РЕШЕНИЕ № 769

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет променя чл. 5, ал. 2 от „Инструкция за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велико Търново“, както следва:

-         Транспорт до мястото на състезанието /обществен транспорт/. Ако се ползва лек автомобил, той трябва да е собственик на съответния Спортен клуб или да е нает с договор за наем. /не се признават разходи за винетки/

-         Дадена храна на спортисти /без алкохол, без разходи за коктейл/

-         Съдийски такси

-         Наеми за спортно съоръжение, ползвано за състезанието или тренировъчния лагер

-         Спортна екипировка, спортни уреди, спортни пособия

-         Материални награди /купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна екипировка/

-         Нощувки и дневни във връзка със състезанието или тренировъчния лагер /във фактурата да бъде изписан броят на нощувките, броят на състезателите и единична цена на нощувка/

-         Витамини възстановителни средства, придружени от декларация от съответния спортен клуб допустимостта им от Антидопинговата комисия

-         Разходи за картотекиране на спортисти

-         Такси за участие в първенство

-         Членски внос към федерация

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ