Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 50 от 25.07.2013 г. Решение № 771

Решение № 771

Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.07.2013 година

 

ОТНОСНО: Предложение от директора на Спортно училище Велико Търново за освобождаване на учениците от такса за ползване на общежитие за учебната 2013/2014 година.

 

РЕШЕНИЕ № 771

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет реши:

 

Учениците от Спортно училище Велико Търново, които ползват общежитие в гр. Велико Търново да не заплащат такса по реда на чл. 25, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново за учебната 2013/2014 година.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ