Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 50 от 25.07.2013 г. Решение № 772

Решение № 772

Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.07.2013 година

 

ОТНОСНО: Промяна в обхвата на зоните за платено паркиране на територията на гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 772

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново, Великотърновски общински съвет определя нова зона за платено паркиране с териториалният обхват, съгласно приложения инвестиционен проект, попадаща по ул. „Александър Стамболийски“ в гр. Велико Търново, от кръстовището с ул. „Христо Ботев“/Арката на генералите/ до „Стамболовия мост“ и включваща 58 броя паркоместа.

Работното време на зоната е съгласно Решение № 176/10.04.2012 г. на Великотърновски общински съвет.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Инвестиционен проект, част «Организация на движението» за зоната на ул. «Александър Стамболийски» в гр. Велико Търново

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ