Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 51 от 01.08.2013 г. Решение № 774

Решение № 774

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2013 година  

 

РЕШЕНИЕ № 774

 

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 от ЗПСК, чл.5,т.2 и чл.10, т. 4 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски общински съвет

 

1. Приема промените в план – сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново за 2013 година,произтичащи от решение № 732/ 27.06.2013 година - Приложение № 1 .

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ