Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 51 от 01.08.2013 г. Решение № 778

Решение № 778

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Сключване на договор за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 778

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие Кметът на Община Велико Търново да сключи договори за срок от 6 /шест/ месеца с „АВИ-ДИЗАЙН“ ООД – гр. Велико Търново за ползване на рекламно-информационни носители с цел популяризирани на културните прояви, организирани от/или със съдействието на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ