Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 51 от 01.08.2013 г. Решение № 793

Решение № 793

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Потвърждаване на Решение № 974 от Протокол № 68 от 17.06.2010 г., касаещо дадено съгласие Община Велико Търново да участва в учредяването на българска „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“ и определяне на делегати за общото събрание

 

РЕШЕНИЕ № 793

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет потвърждава свое Решение № 974 от Протокол № 68 от 17.06.2010 г. за дадено съгласие Община Велико Търново да участва в учредяването на българска „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“ и определя за делегати в общото събрание:

 

инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново

Ганчо Карабаджаков – Заместник кмет „Култура, образование и социални дейности“

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ