Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 51 от 01.08.2013 г. Решение № 795

Решение № 795

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Информация за дейността на РСО „Янтра“ за 2012 година и за участието на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 795

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема Информация за дейността на РСО „Янтра“ за 2012 година и за участието на Община Велико Търново в него.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ