Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 51 от 01.08.2013 г. Решение № 796

Решение № 796

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София

 

РЕШЕНИЕ № 796

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение Доклад за проведено Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, гр. София на 14.06.2013 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ