Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г. Решение № 798

Решение № 798

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Финансиране на спортен клуб

 

РЕШЕНИЕ № 798

 

На основание чл. 17, ал.1, т.1 и т.10 /предложение първо/, във връзка с чл. 20, чл.21, ал. 1, т. 6, чл. 33, ал.1, т.2, вр. с чл. 54, ал.1 от ЗМСМА, вр. с чл. 22, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Великотърновски общински съвет да извърши промяна на бюджета, считано от датата на решението, като прехвърли сума, определена и съобразена с възможностите на бюджета на общинския съвет, целево за подпомагане на ФК „Етър Велико Търново“ и според изискванията на бюджетната класификация. Сумата да бъде определена след установяване и преценяване на реалните възможности на бюджета, определен за общински съвет, към настоящия момент.

2. Кмета на Община Велико Търново, ведно с Председателя на УС на ФК „Етър Велико Търново“ след приключване на есенния дял на футболното ни първенство, да информират Великотърновски общински съвет за начина на разходване на предвидените средства.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ