Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г. Решение № 807

Решение № 807

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансиране със средства от ЕС и държавния бюджет

 

РЕШЕНИЕ № 807

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Информация за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ