Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г. Решение № 811

Решение № 811

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Допълване на Решение № 317 по Протокол № 25 от 19.07.2012 г., Решение № 552 по Протокол № 34 от 31.01.2013 г. и Решение № 553 по Протокол № 34 от 31.01.2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 811

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзки с чл. 12, ал. 4, т. 1, ал. 5, 6 и 7 от ЗКН, Великотърновски общински съвет:

Допълва всяко едно от решенията: Решение № 317 по Протокол № 25 от 19.07.2012 г., Решение № 552 по Протокол № 34 от 31.01.2013 г. и Решение № 553 по Протокол № 34 от 31.01.2013 г. с нова точка 3, както следва:

 

3. Да бъде предоставен държавния имот по т. 1 на Община Велико Търново за безвъзмездно управление и осъществяване на дейности, свързани с неговото опазване и предоставяне за срок от 10 години.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ