Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г. Решение № 815

Решение № 815

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Отмяна на решения за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 815

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, и във връзка с писмо изх. № 11-69/22.10.2012 год. на Окръжна прокуратура-Велико Търново и предложение вх. № 1102-138/03.12.2012 год. на Районна прокуратура- Велико Търново, Великотърновски общински съвет отменя свои решения №№ 375 по протокол № 28/02.10.2012 год., 416 по протокол № 29/25.10.2012 год. и 417 по протокол № 29/25.10.2012 год.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ